System monitoringu jakości powietrza w Polsce.

System monitoringu jakości powietrza w Polsce.

Smog to poważne zagrożenie dla zdrowia każdego z nas. Tego problemu nie wolno lekceważyć. Zanieczyszczone powietrze bardzo niekorzystnie wpływa na ludzki organizm i jest przyczyną wielu groźnych chorób. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, więc zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat smogu. Duże znaczenie ma również sprawnie działający system monitoringu jakości powietrza, dzięki niemu, bowiem można skutecznie odkryć źródła zanieczyszczenia, dokonać ich pomiaru i oceny oraz określić najlepsze metody działań naprawczych.

Akty prawne regulujące system monitoringu jakości powietrza.

W Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, a także w rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu odnajdziemy najważniejsze informacje dotyczące systemu monitoringu jakości powietrza w Polsce. Dokumenty te oprócz tego, że definiują pojęcie systemu monitoringu jakości powietrza to dodatkowo określają również, w jaki sposób należy badać stan zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju i jaki powinien być zakres tych badań, a także jaką liczbę stacji pomiarowych należy zapewnić na danym obszarze. Warto podkreślić, że sprawnie działający system monitoringu jakości powietrza jest bardzo istotny, ponieważ w znaczącym stopniu wspomaga prawidłowe zarządzanie środowiskiem w danym kraju, dzięki niemu można także ograniczyć emisje poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.

System monitoringu jakości powietrza w Polsce.

Rola firmy Airly w zwiększaniu świadomości Polaków na temat smogu.  

W Polsce ogromną rolę w zwiększaniu świadomości wśród ludzi na temat jakości powietrza, którym oddychają odgrywa firma Airly. Firma ta stworzyła, bowiem inteligentny system monitorowania jakości powietrza w skład, którego wchodzi: bardzo duża ilość czujników jakości powietrza, platforma Airly oraz aplikacja którą możemy pobrać na takie system jak Android czy iOS. Dzięki temu systemowi miliony osób mogą na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń w swojej okolicy, a także sprawdzać przewidywane zanieczyszczenia wykorzystując do tego opcje 24- godzinnej prognozy jakości powietrza dla swojej miejscowości. Czujniki Airly gwarantują rzetelność przekazywanych informacji, są one na bieżąco kontrolowane, a ponadto warto dodać, iż zostały skalibrowane z państwowymi stacjami. Dzięki mapą Airly wiele osób zaczęło dostrzegać problem smogu. Warto kontrolować jakość powietrza w swojej okolicy i w miarę możliwości korzystać ze spacerów czy aktywności sportowej na zewnątrz tylko wtedy, gdy poziom pyłów PM10 i PM2.5 jest w normie. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem, a o jedno i o drugie jak wiadomo należy właściwie dbać. Pamiętajmy, że nie tylko długotrwałe i systematyczne przebywanie w powietrzu o złej jakości negatywnie wpływa na nasz organizm, warto bowiem zaznaczyć, że już nawet krótkotrwałe wdychanie silnie zanieczyszczonego powietrza ma niekorzystny wpływ na nasz nastrój i kondycję. Do szczególnie narażonych na działanie smogu grup należą: dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży czy też alergicy.

Podobne artykuły