Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w medycynie.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w medycynie.

Należy zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach bardzo często korzysta się z rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Z zastosowaniem sztucznej inteligencji możemy spotkać się w wielu dziedzinach, w tym również w medycynie. Warto pamiętać o tym, że systemy działające na zasadzie uczenia maszynowego są w stanie przetwarzać bardzo duże ilości danych. Powstaje, zatem pytanie, do czego można wykorzystać je w leczeniu pacjentów? Czy sztuczna inteligencja ma wpływ na poprawę opieki zdrowotnej? Czy jest ona szansą dla rozwoju medycyny, czy wręcz przeciwnie stanowi dla niej zagrożenie?

W jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w medycynie?

Obecnie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wielu obszarach medycyny. Nowoczesne rozwiązania z zakresu AI stosuje się miedzy innymi przy monitorowaniu przebiegu leczenia pacjentów, do stawiania szybkich diagnoz, opracowywania nowych leków, dokonywania wyboru terapii czy też do automatycznego raportowania. Sztuczną inteligencje i uczenie maszynowe wykorzystuje się w onkologii, kardiologii, psychiatrii, psychologii, radiologii i w wielu innych działach współczesnej medycyny. AI często stanowi naprawdę duże wsparcie dla lekarzy i pozytywnie wpływa na efektywność leczenia pacjentów. Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie jest obecnie naprawdę bardzo duży. Jak powszechnie wiadomo w Polsce, jak i wielu innych krajach możemy zaobserwować problemy kadrowe w medycynie, a dzięki rozwiązaniom z zakresu AI praca lekarzy może zostać znaczą usprawniona.

Czy zatem rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie zawsze są skuteczne i bezpieczne?

Mimo iż sztuczna inteligencja w medycynie może przynieść naprawdę wiele dobrego należy pamiętać również o tym, że niektóre prognozy czy diagnozy stworzone przez systemy AI mogą być obarczone pewnymi błędami. Powodem takiego stanu rzeczy może być np. zły dobór danych do analizy. Należy, zatem podkreślić, że aby systemy maszynowego uczenia się mogły ustalić prawidłowe wyniki muszą bazować na danych wysokiej jakości, które będą danymi reprezentatywnymi. Warto również zaznaczyć, że przy stosowaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie bardzo ważną kwestią jest także legalność danych. Dane o pacjentach zawsze powinny być pozyskane za ich zgodą. Ponadto osoby, które sprawują pieczę nad dostępem do tego rodzaju danych muszą dbać o nie w sposób bardzo staranny.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w medycynie.

Podsumowując można, więc stwierdzić, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligenci to duża szansa dla rozwoju współczesnej medycyny. Należy mieć jednak na uwadze, że w tej kwestii bardzo ważny jest również czynnik ludzki. W uzyskiwaniu rozwiązań zgodnych ze stanem rzeczywistym pomaga gromadzenie dużych zestawów reprezentatywnych danych. Systemy wykorzystujące AI, mimo iż w wielu sytuacjach usprawniają i ułatwiają pracę, czasami na skutek źle dobranych danych mogą popełnić błąd, dlatego też tak istotne jest to, aby ostateczną decyzje zawsze podejmował lekarz na podstawie swojego doświadczenia, posiadanej wiedzy i racjonalnej oceny zdarzenia.

Podobne artykuły