Badania profilaktyczne, o których powinny pamiętać kobiety

Badania profilaktyczne, o których powinny pamiętać kobiety

Chyba większość kobiet unika badań profilaktycznych, jak ognia. Wszystkie bronimy się dużą ilością prywatnych i zawodowych obowiązków oraz brakiem czasu. Badania profilaktyczne mają pomóc nam w wykryciu różnych chorób oraz wczesnym rozpoczęciu leczenia. Ilość oraz rodzaj badań profilaktycznych zależą od wieku pacjentek.

Kobiety w wieku 30 lat

W tym wieku profilaktyka jest naprawdę ważna. Powinnyśmy co dwa lata wykonywać morfologię oraz ogólne badania moczu. Konieczne jest też wykonywanie co 4 lata lipidogranu, jeżeli natomiast lekarz wskaże inaczej, musimy wykonywać badania częściej. Takie przypadki zdarzają się u kobiet, u których przodkowie chorowali na różne schorzenia układu krwionośnego oraz osobom, które chorują na nadwagę. Co roku powinniśmy też wykonywać pomiar ciśnienia. Nie możemy zapominać o badanach ginekologicznych, a konkretnie cytologii. Wykonywana powinna być nie rzadziej niż co trzy lata, ponieważ pozwala ona na rozpoznanie wczesnych zmian nowotworowych. Nie zapominajmy również o samobadaniu piersi.

Badania profilaktyczne po 40

W wieku 40 lat większość badania profilaktyczne mają za zadanie pomóc nam wykryć wczesne stadia poważnych, a często również śmiertelnych chorób. W tym wypadku nadal jesteśmy zobligowani do wykonywania podstawowych badań, jak lipogramu, morfologii oraz ogólnego badania moczu. Warto również pamiętać, aby co trzy lata poddawać się badaniom przesiewowym, które mają za zadanie wykryć cukrzycę. Co roku nie powinniśmy również zapomnieć o ginekologicznych badaniach oraz samobadaniu piesi. Również ważna jest kontrola u stomatologa.

Badania profilaktyczne, o których powinny pamiętać kobiety

50 lat i obowiązkowe badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne w tym wieku powinny składać się głównie z badania moczu, morfologii, pomiaru glukozy na czczo oraz pomiaru ciśnienia. Konieczna jest również ocena ryzyka sercowo-naczyniowego. Bardzo ważne są badania kontrolne u ginekologa, a szczególnie wykonanie cytologii. Co miesiąc powinniśmy również pamiętać o samobadaniu piersi oraz corocznej mammografii. Warto również poddać się diagnostyce złamań. Nie zapominajmy o wizytach kontrolnych u stomatologa.

Badania profilaktyczne powinny stanowić priorytet dla każdej kobiety. Nasze zdrowie jest najważniejszą rzeczą, jaką posiadamy, a więc nie powinniśmy go bagatelizować.

Podobne artykuły