Turystyka medyczna w Polsce – najbardziej popularne zabiegi

Turystyka medyczna w Polsce – najbardziej popularne zabiegi

Wśród ośrodków turystyki medycznej na świecie, Polska jest poważną konkurencją. Już w tej chwili liczba turystów gotowych poddać się zabiegom medycznym w naszym kraju jest bardzo duża, a jestszansa, że każdego roku jeszcze będzie się zwiększać.

Co sprawia, że nasze kliniki tak sobie upodobalizagraniczni pacjenci? Nowoczesne kliniki mają doskonały sprzęt, ich personel posiada niezbędne doświadczenie, a do tego posługuje sięjęzykami obcymi. A do tego ceny zabiegów w Polsce są znacznie niższe niż w innych krajach Europy Zachodniej, nie mówiąc już o cenach w Stanach Zjednoczonych.

Do cieszących się największym zainteresowaniem zagranicznych pacjentów należą zabiegi stomatologiczne. Nadrugim miejscu plasują się zabiegi wykonywane w klinikach plastycznych. Cudzoziemcy zainteresowani sąrównież zabiegami z zakresu kardiochirurgii, okulistyki, ortopedii, zabiegami rehabilitacyjnymi i medycynąestetyczną. Wśród zabiegów o największej popularności zajmują zabiegi wykonywane przez polskichstomatologów.

Turystyka medyczna w Polsce – najbardziej popularne zabiegi

Zabiegi stomatologiczne za granicami kraju

Największą grupę osób zainteresowanych zabiegami stomatologicznymi stanowią mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Dużą grupę stanowią również nasi zachodni sąsiedzi. Nie brakuje także Rosjan, Skandynawów, mieszkańców Islandii i Serbii. Mieszkańcy tych krajów przyjeżdżają do Polski nie tylko na leczenie zębów, korzystają także zmożliwości wszczepiania implantów. Jak w przypadku innych usługmedycznych, na popularność usługstomatologiczno-implantacyjnych wpływa wykształcenie personelu i ceny. 

Wstawianie implantów kosztuje w wielu przypadkach wpolskich klinikach niemal połowętego, co zagraniczni pacjencizapłacą w swoich rodzimychkrajach. Wysoka jakość, doskonale wykształcony personel, znajomość języków obcych, niskie ceny – tomagnesy przyciągające zagranicznych pacjentów dopolskich klinik i gabinetów lekarskich.Jakość usług polskich placówek medycznych jest tak wysoka, że większość z zagranicznych pacjentów nie ogranicza się tylko do jednej wizyty, większość z nich powraca. Co więcej, zwiększa się liczba zagranicznych pacjentów odwiedzających nasz kraj po raz pierwszy. Pojawiają się wśród nich nie tylko mieszkańcy Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i USA, ale także mieszkańcy Japonii. 

Podobne artykuły